Unitat 3

Llacunes costaneres d'aigua dolça

Más detalles

En aquesta unitat es treballen diferents exemples de llacunes costaneres d'aigua dolça de la zona del Baix Ter i els efectes que el canvi climàtic pot tenir sobre aquests espais.