Unitat 4

Les llacunes costaneres d'aigua salada

Más detalles

En aquesta unitat es treballen les llacunes costaneres d'aigua salada, i els efectes que hi pot tenir el canvi climàtic. Es pren com a exemple real la Bassa de Fra Ramon.