Presentació

Material educatiu

Más detalles

El canvi climàtic es un fenomen que té i tindrà molta importància en el futur. Aquesta web vol aproximar aquesta problemàtica a l'alumnat d'ESO i de Batxillerat tot analitzant una realitat propera com és el cas del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, una zona que serà especialment sensible a aquest fenomen.

Es proposen 6 unitats: una primera que introdueix el canvi climàtic al Baix Ter, i 5 unitats que s'agrupen tenint en compte els diferents ecosistemes que  trobem al Parc (llacunes temporànies d'interior, llacunes costaneres d'aigua salada, dunes litorals i continentals,...). Finalment es proposa una visita de camp per poder veure i analitzar l'espai sobre el terreny.