GP

Guia del professorat

Más detalles

En aquesta guia s'explica com funciona el recurs educatiu 'Canvi climàtic al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes, i Baix Ter'. Conté la informació que ha de permetre al docent implementar-lo a l'aula, o a la visita de camp.