Fem servir cookies, tant pròpies com de tercers, per millorar la seva experiència online i recollir informació estadística sobre la seva navegació.
En continuar utilitzant aquesta web està acceptant la instal·lació i l'ús de cookies. Més informació a política de cookies  

Estructura i funcionament

El màxim òrgan de govern de l’entitat és l’Assemblea General de socis i sòcies, la qual es reuneix ordinàriament un cop l’any per aprovar la composició de la Junta Directiva, els pressupostos i els programes d'actuació. L’Assemblea es pot reunir extraordinàriament cada cop que ho sol·licitin la Junta Directiva o un terç dels socis/sòcies. 

Cada any la Junta convoca a Assemblea a tots els socis/sòcies per avaluar el funcionament de l’entitat. A principis d'any celebrem l’Assemblea Ordinària per avaluar les actuacions de l'any anterior i consensuar el programa d'actuacions de l'any que s'inicia. Són reunions obertes al públic, on sovintegen persones o col·lectius convidats perquè hi exposin el seu punt de vista. Els acords són recollits en acta i es fa un seguiment del seu compliment. 

LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva és l’encarregada de fer complir els mandats de l’Assemblea, de vetllar pel compliment de les finalitats de l’Associació, de fomentar les seves activitats i de cercar i administrar els fons econòmics necessaris.

Actua d'ens de coordinació de les activitats dels diferents grups i comissions de treball. El seu paper és fonamental per mantenir la coherència entre les actuacions de cada comissió. També és funció seva la representació en negociacions amb d'altres institucions o estaments polítics.

La Junta Directiva desenvolupa la seva tasca de manera lliure i voluntària i sense obtindre, en cap cas, remuneració per la tasca desenvolupada.

Està formada per tots aquells socis i sòcies que la integrin en qualitat de vocals, de membres de les diferents comissions de treball, de representants de les entitats col·laboradores associades, a més del President, Tresorer i Secretària general. La composició de la Junta canvia cada any, quan es reuneix l’Assemblea General de socis. Està oberta a tots aquells socis/sòcies que en vulguin formar part i es demana, com a únic requisit, la constància i la responsabilitat en el desenvolupament del càrrec de vocal.

Per conèixer la composició actual de la Junta Directiva dels NATUS, pots accedir a aquest enllaç.

Les reunions són mensuals i obertes a tots els socis que vulguin assistir-hi.

L’EQUIP DE SECRETÀRIA

L’Equip de secretaria és el grup de persones encarregades de dinamitzar la vida associativa i de potenciar el treball de les comissions. També té cura de gestionar l’entitat, informar als socis, atendre les denúncies i executar els projectes. La Junta dirigeix el treball de l’equip de secretaria per tal de que aquestes s’ajustin a les necessitats de les comissions de treball i a les estratègies de l’entitat.