Observatori de Sostenibilitat de les Comarques Gironines
- INFORME DE SOSTENIBILITAT DE LES COMARQUES GIRONINES 2007
Informe realitzat per l'Observatori de Sostenibilitat de les Comarques Gironines, publicat al 2007.
- Portada i Índex - Capítol 4. Fenòmens socioculturals
- Capítol 0. Caracterització de les Comarques Gironines - Capítol 5. Fenòmens econòmics
- Capítol 1. Fenòmens institucionals i polítics - Capítol 6. Conclusions
- Capítol 2. Fenòmens ambientals: canvi climàtic - Document de síntesi
- Capítol 3. Fenòmens territorials
- INFORME DE SOSTENIBILITAT MUNICIPAL 2008
Informe realitzat per l'Observatori de Sostenibilitat de les Comarques Gironines, publicat al juny del 2009. Les fitxes dels diferents municipis es troben en format comprimit .rar en un únic fitxer per a cada comarca. Les fitxes comarcals es troben totes comprimides en un únic fitxer (comarques.rar).
- Alt Empordà - Osona
- Baix Empordà - Pla de l'Estany
- Cerdanya - Ripollès
- Garrotxa - Selva
- Gironès - Fitxes comarcals
- VISOR DE SOSTENIBILITAT MUNICIPAL I COMARCAL 2011
Servidor web de mapes per a la consulta d'indicadors de sostenibilitat de la província de Girona.
- Presentació - Dades municipals i comarcals
INDICADORS MUNICIPALS INDICADORS COMARCALS
Caracterització municipal Caracterització comarcal
- Població - Població
- Densitat de població - Densitat de població
- Pressupost municipal - Nombre de municipis i entitats de població
- Percentatge d'usos del sòl - Percentatge d'usos del sòl
Matriu territorial - PIB comarcal
- Percentatge de territori no construït Matriu territorial
- Potencial de creixement municipal - Percentatge de territori no construït
- Grau de compacitat urbana - Nombre d'hàbitats
- Sòl construït per habitant - Percentatge de sòl protegit
- Grau d'ocupació de l'habitatge - Percentatge de protecció efectiva
Mobilitat Mobilitat
- Índex de motorització de turismes - Índex de motorització de turismes
Socials i econòmics Socials i econòmics
- Taxa de creixement de la població - Taxa de creixement de la població
- Percentatge de joves menors de 16 anys - Percentatge de població immigrant
- Percentatge d'adults de 65 anys i més - Taxa d'atur
- Índex d'envelliment - Anys de renda per comprar un habitatge
- Percentatge de població immigrant - Equilibri laboral entre sectors d'activitat
- Taxa d'atur - VAB per sector
Metabolisme municipal Metabolisme comarcal
- Consum d'aigua domèstica per habitant i dia - Consum d'aigua total per habitant i dia
- Consum d'electricitat total per habitant i dia - Consum d'aigua domèstica per habitant i dia
- Residus generats per habitant i dia - Consum d'electricitat total per habitant i dia
- Percentatge de recollida selectiva - Potència elèctrica instal·lada de fonts renovables
- Adhesió al pacte d'alcaldes pel canvi climàtic - Residus generats per habitant i dia
Gestió institucional - Percentatge de recollida selectiva
- Pressupost municipal per habitant - Intensitat de l'electricitat en l'economia
- Percentatge d'abstenció a les municipals - Intensitat de l'aigua en l'economia
- Intensitat dels residus en l'economia
Gestió institucional
- PIB comarcal per habitant
Amb la col·laboració de: