Percentatge d’abstenció a les eleccions municipals

Any 2003