Nombre de municipis - Nombre entitats singulars de població.

Nombre de municipis. Any 2010