Consum comarcal d’electricitat total per habitant i dia

Any 2000