Equilibri laboral entre sectors d’activitat

Any 2001