Percentatge d'adults de 65 anys i més (%)

Any 2000