Intensitat comarcal d’aigua de l’economia

Any 2001