Intensitat comarcal de residus de l’economia

Any 2001