Potència comarcal instal·lada per fonts renovables

Any 2000