Percentatge municipal de territori no construït

Any 2010