Fem servir cookies, tant pròpies com de tercers, per millorar la seva experiència online i recollir informació estadística sobre la seva navegació.
En continuar utilitzant aquesta web està acceptant la instal·lació i l'ús de cookies. Més informació a política de cookies  
E-rutes
Descoberta de les iniciatives d’eficiència energètica a la ciutat de Girona

Fitxes

Producció d’energia a partir de recursos renovables

thumbnail

Producció d’energia a partir de recursos renovables

Actualment a Girona hi ha dos centres escolars que compten amb calderes de biomassa instal·lades: Escola Vilaroja i Escola Santa Eugènia. La biomassa s’entén per aquella energia que som capaços d'extreure tant de les plantes com de la resta de la matèria orgànica. A més de la llenya, les plantes ens proporcionen combustible molt semblant al gas-oil que podem utilitzar en el cotxes (biodièsel), alcohol que també serveix com a combustible (bioalcohol) i gas que es crema tant a les calderes de calefacció com a les que produeixen electricitat (biogàs).

thumbnail

Sistemes per a l’aprofitament de l’energia solar al sector municipal

D’uns anys ençà diferents tecnologies permeten l’aprofitament d’aquesta energia d’una manera cada dia més eficient. Actualment, existeixen dos sistemes d’aprofitament de provada eficàcia. L’un és la utilització de panells solars per a l’escalfament de l’aigua, obtenint aigua calenta sanitària (ACS) per als usos domèstics. El segon tipus de panell, el fotovoltaic, permet la generació d’energia que llavors passa a la xarxa elèctrica local.

thumbnail

Climatització a partir de geotèrmica

La geotèrmia es basa en l’aprofitament de l’energia del subsòl, obtenint una font d’energia calorífica renovable i gratuïta. Girona ha implantat recentment i amb èxit aquesta tecnologia a l’escola bressol La Olivera.

Reducció consum energètic

thumbnail

Introducció de la tecnologia LED als semàfors

Tradicionalment, els semàfors s’han basat en la il·luminació de bombetes incandescents. Aquestes, a més de consumir més energia que les bombetes modernes, tenen una vida útil d’unes 4.000 hores i quan arriben al final d’aquesta suposa un mal funcionament del semàfor. Aquesta circumstància ha obligat a reforçar molts punts semafòrics amb un segon semàfor de seguretat, més petit, però que suma al consum elèctric de la instal·lació.

thumbnail

Zona 30 km/h

Del model urbanístic d’una ciutat en depenen múltiples dinàmiques que acaben influint en el model de mobilitat, en la seguretat, en la salut dels habitants i en el medi ambient. Una ordenació urbanística sensible als reptes plantejats pel canvi climàtic pot contribuir a afrontar-los amb més facilitat prevenint emissions de CO2 i contribuint a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

thumbnail

Servei de bicicletes públiques: Girocleta

Girocleta és un servei que permet desplaçar-se per la ciutat d’una manera més senzilla i pràctica. Per anar on vulguis, quan vulguis i sense fums ni sorolls. Per a utilitzar-o cal sol·licitar una targeta d’usuari. Amb aquesta targeta es pot agafar una de les bicicletes a qualsevol de les estacions de Girocleta, utilitzar-la durant el trajecte i tornar-la a l'estació que quedi més a prop del teu destí.

thumbnail

Modernització i millora de l’enllumenat públic

La il·luminació de l’àrea urbana durant la nit garanteix l’habitabilitat de barris i la seguretat vial. Existeixen certes normatives a nivell de Catalunya que regulen les seves característiques, tant per garantir un grau adequat d’il·luminació com per aconseguir que aquest s’assoleixi amb un nivell òptim d’eficiència energètica i amb el mínim impacte negatiu per al medi ambient. És responsabilitat dels ajuntaments desenvolupar les estratègies i la planificació necessàries per assolir aquests objectius.

© 2012 Associació Naturalistes de Girona
Crèdits