Fem servir cookies, tant pròpies com de tercers, per millorar la seva experiència online i recollir informació estadística sobre la seva navegació.
En continuar utilitzant aquesta web està acceptant la instal·lació i l'ús de cookies. Més informació a política de cookies  

Accions i campanyes

L'ANG promou espais dinàmics, interactius i participatius per a totes aquelles persones que d'alguna manera volen aportar el seu treball per intentar donar resposta a totes les problemàtiques ambientals que de forma exponencial van sorgint al territori, incidint en accions reivindicatives, projectes de restauració, estudis del medi, campanyes de divulgació, etc.


Directori territorialitzat d'entitats i projectes ambientals de Catalunya

Directori territorialitzat d'entitats i projectes ambientals de Catalunya
Aquest directori representa una de les actuacions concretes que s'han desenvolupat en el marc del Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya (2011-2014). L'objectiu del directori és actuar com a aparador virtual de l'activitat que desenvolupen les entitats del tercer sector ambiental, facilitar-ne el treball en xarxa i la interacció amb la resta de sectors. El directori pretén ser, també, un aparador de les principals actuacions i projectes que han desenvolupat i actualment desenvolupen les entitats ambientals catalanes, i oferir i intercanviar idees per dur a terme nous projectes i programes ambientals.

[+] informació
 

Per aconseguir aquest objectiu final, aquest portal web dóna a conèixer projectes presents a diferents realitats territorials, per tal que les entitats catalanes del tercer sector ambiental puguin consultar com s’han dut a terme, contactar amb l’entitat que els promou, i adaptar aquestes iniciatives a les seves pròpies necessitats.

Amb tot, el directori territorialitzat d'entitats i projectes ambientals catalans, posa a disposició de totes les entitats, així com de la ciutadania en general, informació rellevant sobre projectes ambientals referents i les entitats que els duen a terme, així com eines 2.0 que faciliten la participació i la creació de xarxa.

Per tal d'oferir i facilitar noves idees de projectes ambientals, el directori inclou un apartat relatiu a projectes que han tingut lloc fora del territori català. De la mateixa manera que el directori de projectes, aquests es presenten com projectes rellevants de l'activitat de les entitats ambientals que s'han de tenir presents alhora de desenvolupar noves idees.

Finalment, el directori de projectes internacionals representa una porta oberta a la interacció amb entitats d'arreu del món, tant perquè les nostres entitats coneguin activitats similars a altres regions com per donar a conèixer les nostres. Tot plegat, reforçat amb les tecnologies 2.0, és un punt de partida per promoure el treball en xarxa per la millora del medi ambient i a escala internacional.

Visiteu el web a: http://www.naturalistesgirona.org/directori_ambiental/


 

Campanya bústies netes

Campanya bústies netes
Bústies Netes és una campanya impulsada per l’Associació Naturalistes de Girona (ANG), en col·laboració amb l’Ajuntament de Girona, l’Associació d’Empreses Ditribuïdores de Publicitat de Girona (AEDPG), la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

[+] informació
 

Per què reduir la publicitat en paper?

És un fet  habitual arribar a casa i trobar-nos la bústia plena de publicitat. Si ens parem a pensar, és fàcil intuir la gran quantitat de paper que s’arriba a utilitzar per generar publicitat i el cost ambiental que això suposa, a més de les molèsties per aquells que no en volen rebre.

 
La distribució indiscriminada de publicitat comporta una problemàtica ambiental que es caracteritza per els següents punts:
 
Es tracta d’una producció indiscriminada
Vol dir que es genera un gran volum per poder arribar a la totalitat de la població, sense tenir en compte les necessitats reals d’aquesta. Aquesta manera de funcionar implica un ús excessiu dels recursos naturals, així com un gran increment del rebuig generat.
Per tant proposem adaptar la seva producció a les necessitats reals de la població de manera que el consum de recursos naturals i energètics i la generació de residus també estigui adaptat a aquestes necessitats reals.
 
La campanya Bústies Netes proposa doncs una solució concreta (per un cas concret, l’excés de producció de publicitat), a una problemàtica global dels països industrialitza: la sobreexplotació dels recursos naturals i la sobregeneració de residus.
 
Donada l’evidència d’aquesta problemàtica, el VI Programa d’acció de la UE (link al programa en català) ja no pot obviar que és un objectiu prioritari la necessitat de dissociar el creixement econòmic del consum de recursos naturals i la generació de residus.
No obstant per tal de caminar per a la realització d’aquest objectiu cal la transició cap a un model de societat sostenible amb un programa que tenyeixi tota l’acció de govern. Malauradament, tot i els programes d’acció i els objectius que redacten els nostres polítics el concepte de progrés i de creixement econòmic continua lligat al augment de l’explotació dels recursos naturals i la generació de residus. 
 
És un producte d’un sol ús
És a dir, un producte d’usar i llançar.. Aquests productes tenen un cicle de vida curt,  cosa que implica que la relació entre el cost ambiental de  generar-los (en el cas de la publicitat: explotació forestal, fabricació del paper, impressió, costos de disseny, distribució dels pamflets i gestió del residu) i la seva vida útil és desfavorable per  al medi ambient. 
 
És necessari que la producció dels productes d’un sol ús es faci amb mesura  i s’avaluï prèviament la seva utilitat, ja que són productes amb un cost ambiental molt elevat.
 
Normalment no es tenen en compte criteris ecològics en la producció de publicitat
Segons el nostre estudi el paper publicitari rarament reuneix les condicions necessàries perquè es pugui reciclar fàcilment i de manera poc impactant per el medi ambient. S’utilitza sovint un ús excessiu  de tints difícils de neutralitzar, el que implica un excés de consum d’aigua i la generació d’aigües residuals contaminades en el procés de reciclatge.
 
L’excés de producció de paper
Segons informa ASPAPEL (Associació espanyola de fabricants de pasta, paper i cartró) la producció del paper i cartró, i sobretot la producció de cel·lulosa, està creixent en els últims anys a Espanya i Europa. Defineix de manera satisfactòria el sector paperer com un sector en expansió. El 30% dels papers que utilitzem avui a Espanya corresponen a  usos que fa 10 anys no existien. Són realment  necessaris aquests nous usos? Quines conseqüències mediambientals té aquest creixement en la producció de paper? (Per més informació anar a Impacte ambiental de la distribució de la publicitat en paper).
 
L’increment de producció de publicitat comercial és un exemple d’aquest creixement. Segons el nostre estudi els últims 10 anys gairebé s’ha doblat la quantitat de publicitat que ens arriba a la bústia. Actualment representa un 11% del total dels residus de paper que arriba als contenidors municipals.
 
Fes-te usuari del adhesiu!
Si vius a Girona pots aconseguir l’adhesiu a l’OIAC (oficina d’atenció i informació ciutadana) situada a la planta baixa del Ajuntament de Girona, Plaça del vi. Telf: 972 419 000.
 
Si vius fora de Girona pots posar-te en contacte amb el teu ajuntament per tal de saber si existeix un adhesiu oficial. Si no existeix pots fer-te un cartell tu mateix/a, segons la llei dinàmica de publicitat de Catalunya té la mateixa validesa, i s’ha de fer respectar.
 
A més a més d’adquirir l’adhesiu pots inscriure’t a la Llista Robinson, que és un servei creat per la Federació espanyola de comerç electrònic i marqueting directe (FECMD) per tal de millorar les relacions amb els consumidors. Gràcies a la llista Robinson evitaràs la publicitat que t’arriba per correu franquejat (directament a tu, amb les teves dades personals sense que ho hagis demanat) de les empreses adherides al servei.
 
Per inscriure’t a la Llista Robinson has d’entrar a la següent pàgina: http://www.fecemd.org/slr.asp
 
Hi trobaràs informació general del servei de Llista Robinson i de la FEDMD. Al final de l’apartat “Pueden adherir-se al SLR los consumidores” hi ha dos opcions, incriure’s per tal de no rebre cap tipus de publicitat i incriure’s per rebre tan sols publicitat específica. Només has de clikar a sobre i omplir les dades que et demanen.

 


 

Sensibilització sobre seguretat i consum alimentari

Sensibilització sobre seguretat i consum alimentari
Aquest projecte proposat a través de la comissió de transgènics de l'ANG preveu conscienciar la població en relació a la importància de la seguretat alimentària. La campanya informativa s'orienta vers la producció, comercialització i consum de productes que contenen Organismes Modificats Genèticament (OMG) enfront dels productes ecològics, comparant els impactes associats al llarg de tot el seu procés de producció.

[+] informació
 

Les comarques gironines lideren el creixement de la superfície de blat de moro transgènic, quan a la resta d’Europa el camí escollit ha estat precisament tot el contrari: la seva eliminació i prohibició. Les dificultats d´implantació a Europa venen motivades pel rebuig dels consumidors, agricultors i responsables polítics. 

L’Eurobaròmetre de 2010, posa de manifest l’increment del rebuig als transgènics, passant d’un 57% a un 61%. Al mateix temps, el suport va baixar del 27% al 23% (a Espanya ha passat del 66% al 35%). L’últim cas de fracàs dels cultius transgènics ha estat la patata Amflora de l’empresa BASF, conreada de forma reduïda a Alemanya i Suècia, que el 2013 es deixarà de conrear i comercialitzar a causa de l’escassa sortida comercial i del rebuig dels consumidors. Segons la portaveu de l’empresa Julia Meder, els transgènics “no troben suficient acceptació a Europa" per justificar les inversions. “Només Espanya” afegeix, "és aparentment l’excepció". Però en conjunt "el mercat europeu és massa reticent" perquè sigui rendible. 
 
És aquesta “excepció” la que provoca un augment del conreu de varietats transgèniques al nostre país i a les nostres comarques. Si analitzem aquesta “excepció” trobarem que hi ha una base principal en la qual es sustenta, i és bàsicament el posicionament favorable dels responsables polítics de l’administració, tan estatal com autonòmica, que han mostrat amb el conreu de varietats transgèniques. L’exemple més clar està en l’aturada parlamentària de l’ILP per a la prohibició dels transgènics a Catalunya tot i haver recollit 106.000 signatures. Aquest posicionament s’ha realitzat, a diferència d’altres països europeus amb tradició democràtica i de participació dels actors implicats, a partir d’atendre i acceptar exclusivament els interessos dels lobbys de les empreses transgèniques. 
 
Una dada més exemplifica aquest aspecte, segons ISSA (International Service for the Acquisi tion of Agri-biotech Applications) és previsible una marcada tendència al major creixement del conreus transgènics en els països en desenvolupament que ens els països industrialitzats. Segons l’ANG això ens hauria de fer a reflexionar sobre si portem la bona direcció, quan a França, Alemanya, Hongria, Grècia, Àustria, Luxemburg i Bulgària han prohibit el blat de moro conreat a Espanya. 
 
La manca d’un model estratègic de producció d’aliments respectuós amb les persones i l’entorn, que no tan sols prengui com a únic objectiu la quantitat per damunt de la qualitat del producte, ens condueix a aquesta “excepció”. Així mateix, l’ANG considera que manca transparència, i no es fa difusió dels efectes i impactes globals d’aquests cultius, sota aquesta situació no es permet una presa de consciència ciutadana. 
 
Per l’entitat, un any més l’enfocament de la jornada de difusió anual que realitza l’IRTA, i que pretén analitzar la productivitat de diferents varietats de blat de moro així com recomanar les varietats pel proper conreu, ha estat basada en una visió parcial de les implicacions que suposa el conreu de varietats transgèniques. 
 
Així, doncs, les dades i recomanacions de l’IRTA es realitzen sense tenir en compte els impactes que comporten els conreus transgènics i les problemàtiques associades com ara contaminacions genètiques de conreus no transgènics. 
 
Per últim, l’entitat recorda a l’IRTA que en els darrers anys, atenent exclusivament a dades agronòmiques, les varietats transgèniques no han estat més productives que les convencionals. L’augment de la superfície de varietats transgèniques, tan sols es justifica per un augment del markenting de les empreses de llavors transgèniques acompanyat per la falta de difusió, per part de l’administració estatal i catalana, dels efectes nocius d’aquest tipus de conreus. 
 
En definitiva, es posa en evidència que Europa va en una direcció i Espanya i Catalunya en sentit contrari.
 
Imatge: jster91
 

 

Green Drinks Girona

Green Drinks Girona
L'ANG posa en marxa una nova forma de parlar de medi ambient a la ciutat de Girona. Es tracta de les reunions Green Drinks Girona. Aquestes són trobades periòdiques i informals, obertes a tothom que tingui interès en temes ambientals i que vulgui informar o informar-se de projectes, activitats, interessos, etc., en l'àmbit del medi ambient.

[+] informació
 

Ecoauditories ambientals a la llar

Ecoauditories ambientals a la llar
Els grans centres de decisió de les polítiques mediambientals no s’han pres seriosament els advertiments. Arriba el moment de fer un esforç per adoptar mesures per aturar l’evolució d’aquests fenòmens en la mesura que l’escala territorial hi contribueixi. Cal fomentar l’actuació immediata, sense esperar un desastre ecològic per fer-ho. Tenint en compte que anem cap a un canvi climàtic a causa del nostre model consumista és fonamental que es comencin a prendre unes mesures més efectives. Cal reduir el consum dels combustibles fòssils, potenciar l’ús del transport públic, desenvolupar energies renovables i buscar alternatives.

[+] informació
 

Aconseguir un progressiu canvi d’hàbits de la població pel que fa a les actituds ambientalment i energèticament més sostenibles requereix un insistent desplegament d’iniciatives, realitzades tant per part de l’administració, com per part d’entitats de l’àmbit ecologista. Les campanyes de sensibilització a través de la publicitat tenen un resultat valuós, però cal que tinguin una permanència per tal de consolidar els hàbits promoguts.

Les accions realitzades a través de contacte personal s’han mostrat molt eficaces (introducció de separació de la matèria orgànica, recollida porta a porta, eficiència en el consum d’aigua), però requereixen un esforç molt important de personal preparat. Tanmateix, és el mètode que millor aconsegueix la fixació de nous hàbits, gràcies a la comprensió més profunda dels motius que la justifiquen i de l’oferta de mitjans per realitzar-la. En aquest sentit la difusió dels resultats obtinguts en les anàlisis que es preveuen realitzar en el marc d’aquest Programa d’educació i sensibilització ambiental ajudaran tant a la creació de la consciència necessària per un canvi vers la sostenibilitat així com també el plantejament de petites accions a realitzar per materialitzar aquest canvi d’una forma viable a les llars de les comarques gironines.

La proposta d’ecoauditories a la llar segueix la línia de l’educació ambiental personalitzada, agrupada per nuclis familiars, a través de la qual es vol analitzar l’impacte ambiental dels hàbits de consum de cada família i quantificar-los per mitjà d’una metodologia de l’estil de la petjada ecològica, en els àmbits següents:

 • energia
 • mobilitat
 • aigua

S'han escollit aquests tres vectors ambientals com la línia d´actuació preferent per aquest Programa d´educació i sensibilització ambiental en tant que dos (consum d'energia i hàbits de mobilitat) incideixen directament en la generació dels impactes causants del canvi climàtic ja sigui a través de la seva producció o a través del seu consum. Per altra banda el vector ambiental aigua s´ha escollit donat que la seva disponibilitat es pot veure agreujada arrel dels efectes del canvi climàtic, fet pel que considerem important incidir en els hàbits del seu consum així com en les mesures efectives per a l´optimització d´aquest consum.

Visiteu el web a: www.naturalistesgirona.org/ecoauditories


 

Grup antinuclear de les comarques gironines

Grup antinuclear de les comarques gironines
El Grup antinuclear de les comarques gironines està format per diferents entitats ecologistes, socials i veïnals, la seva voluntat és aconseguir el tancament de les centrals nuclears catalanes i promoure un nou model energètic.

[+] informació
 

Nuclears? NO GRÀCIES

12 raons per oposar-se a l'energia nuclear:

 1. L'energia nuclear és molt perillosa i la més contaminant
 2. L'energia nuclear és la que genera menys llocs de treball
 3. L'energia nuclear és una energia molt cara
 4. L'energia nuclear no és necessària
 5. L'energia nuclear és molt ineficient
 6. L'energia nuclear no és la solució al canvi climàtic
 7. L'energia nuclear no genera independència energètica
 8. L'energia nuclear també s'acaba, els seus recursos són limitats i finits
 9. L'energia nuclear no té el recolzament social
 10. L'energia nuclear genera residus altament radioactius per desenes de milers d'anys
 11. L'energia nuclear és bruta i incompatible amb un model d'energia sostenible
 12. L'energia nuclear està lligada a la indústria militar

 

Girona Cycle Sexy, anar en bici està de moda

Girona Cycle Sexy, anar en bici està de moda
La campanya Girona Cycle Sexy, impulsada per l'Associació de Naturalistes de Girona amb la participació de Mou-te en Bici i l'Oficina Verda de la Universitat de Girona, amb el suport de Do The Right Mix Supported by the European Comission’s Sustainable Urban Mobility Campaign, promou l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport a la ciutat de Girona. L'objectiu és incrementar el nombre d'habitants que usen la bicicleta com a mitjà de transport, que actualment representa un 2,3% dels desplaçaments totals de la ciutat.

[+] informació
 
Per aconseguir-ho, durant els primers mesos de 2014 s’ha fet una trobada d’instagramers, un concurs fotogràfic a Instagram i una desfilada participativa. La campanya ha permès visualitzar la bicicleta com un mitjà de transport divertit i atractiu, fixant-se en la realitat d'altres ciutats europees com Copenhaguen o Amsterdam.
 
Els actes van començar el dissabte 15 de febrer amb un #instabici #gironacyclesexy, una trobada on van assistir més de 20 instagramers que van fer una ruta per Girona per fotografiar tot allò que tingués a veure amb la bicicleta. 
 
El concurs via Instagram va comptar amb 335 fotografies on els ciclistes compartien el seu "look" a la xarxa social fotogràfica.
 
Finalment, l’acte principal de la campanya ha estat una desfilada de moda i bicicleta el dissabte 22 de febrer de 2014 a la Rambla de Girona. Hi havia dues categories, bicicleta dia a dia i glamour en bicicleta, i s’han presentat un total de 26 propostes, algunes d’elles col·lectives, amb estils i bicicletes molt diferents: clàssiques, color, vintage, hippie chic, executiu, etc. 
 
En el marc de la campanya també s’han gravat tres entrevistes a persones que fan servir la bicicleta en el seu dia a dia, com és en Pablo García, formatger que reparteix els seus productes en bicicleta; la Núria Terés, professora i regidora, que no se separa de la seva bicicleta personalitzada; i el cuiner Jordi Roca del Celler de Can Roca, que fa diàriament el trajecte en bici del Celler cap a la seva gelateria, el Rocambolesc.
 
S’ha pogut anar seguint el dia a dia de la campanya a través de l’espai web www.ecologistes.net i amb l’etiqueta #gironacyclesexy a Instragram, Facebook i Twitter. 
 
La campanya Girona Cycle Sexy ha estat premiada per la Comissió Europea com a una de les 18 millors propostes de promoció de la mobilitat urbana sostenible a través del seu programa Sustainable Urban Mobility 2013. La campanya està finançada a través del Programa Energia Intel·ligent – Europa, que és el programa de la UE per a accions no tecnològiques en l'àmbit d'eficiència energètica i les fonts d'energia renovables.
 
Girona Cycle Sexy és una campanya promoguda per l’Associació de Naturalistes de Girona, Mou-te en Bici i l’Oficina Verda de la Universitat de Girona i té per objectiu promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport atractiu, accessible i de moda.
 
Compta amb el suport de Do The Right Mix Supported by the European Comission’s Sustainable Urban Mobility Campaign.
 
I amb la col·laboració d’Equity Point, Eina Activa, Chycle, Sais Bikes, BikeCat, Olympia 2, Centre Biker Girona, Trafach Bikes, BikeBreaks|Girona Cycle Centre, Professional Bike Girona, Closca, Blonda, Coolsec, Asfalt shop, Cicloturisme, + Cub,  Radikalbikes, CarmePuigdevalliPlantéS, Uualk, Jornal.cat, tresdosun.com, Ajuntament de Girona, Girocleta, Costa Brava Pirineu de Girona, Diputació de Girona i l’assessorament de WuWant.

 

Girona 100% renovable

Girona 100% renovable
L’objectiu global és aconseguir que 100 ciutats de tot el món segueixin els passos de Frankfurt o Lima, i al llarg dels propers 12 mesos, es comprometin a lluitar contra el canvi climàtic. Amb les eleccions a la vista podem aconseguir que el model energètic i el canvi climàtic siguin temes electorals com ho són l’educació o l’habitatge. És el moment de caminar cap a una sobirania energètica.

[+] informació
 
La darrera cimera del canvi climàtic de Lima es va tancar amb un mínim acord, que estableix que tots els països participants presentaran davant l’ONU al llarg de 2015 els seus compromisos “quantificables” en reducció de gasos d’efecte hivernacle. Les propostes presentades a finals de 2015 haurien d’aconseguir reduir l’escalfament global al límit establert de dos graus centígrads, xifra que ens cas de superar-se amenaçaria la nostra supervivència com a espècie.
 
Aquesta cimera ens recorda una vegada més, el lamentable compromís internacional amb el clima. Mentre que països com Finlàndia s’han compromès a reduir un 80% les seves emissions per a l’any 2050, la majoria de les nacions només proposen reduccions modestes. Per exemple, els Estats Units reduirà les seves emissions el 2025 entre un 26% i un 28% respecte als nivells de 2005, o la Xina arribarà al seu nivell màxim d’emissions el 2030 per començar a reduir-se.
 
És per això que molts defensors d’un nou model energètic miren més enllà dels estats nacionals, i volen aprofitar les polítiques municipals per empènyer a compromisos molt més ambiciosos, i, potencialment, molt més efectius.
 
Organitzat a través d’Avaaz, diferents organitzacions reclamen que els seus municipis prenguin d’exemple ciutats com Frankfurt, Copenhaguen, Munic, Seattle, Sydney o Lima, que ja s’han compromès a consumir un 100% de la seva energia amb renovables.
 
Què pots fer tu?
 • Fes-te soci i ajuda'ns a impulsar la campanya per aconseguir que Girona sigui una ciutat 100% renovable
 • Fes-te teamer i ajuda'ns a protegir la Costa Brava de les prospeccions