Avís legal

El lloc web i el domini naturalistesgirona.org corresponen a Associació de Naturalistes de Girona (en endavant l’Associació), amb CIF G17066184 i domicili fiscal al Carrer de les Monges, 20 de Girona (CP 17007), telèfon 972 22 36 38, mòbil 615 69 49 99 i adre-ça electrònica info @ naturalistesgirona.org. Figura inscrita en el Registre Provincial de Girona, núm. 769, secció 1a.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys grà-fics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a l’Associació o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. L’Associació presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. L’Associació autoritza la utilitza-ció dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. L’Associació es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.naturalistesgirona.org/ (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que L’Associació actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.
L’Associació es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web. L’Associació no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció terri-torial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués corres-pondre.
Només fem servir Cookies o Galetes tècniques. Són essencials perquè et puguis moure per la Plataforma i usar les seves funcions. De manera general, aquestes galetes habiliten les diferents funcions de la Plataforma, fan que la navegació més segura o aporten funcionalitats que són prèviament sol·licitades per tu. A l'ésser necessàries per al funcionament de el lloc, aquestes galetes per defecte estaran activades i no es poden denegar.
Utilitzem cookies de tercers per realitzar anàlisis de les visites amb finalitats publicitàries. Pot configurar l'ús de cookies de la manera següent: Acceptar cookies Rebutjar cookies. Més informació a Política de cookies