Fem servir cookies, tant pròpies com de tercers, per millorar la seva experiència online i recollir informació estadística sobre la seva navegació.
En continuar utilitzant aquesta web està acceptant la instal·lació i l'ús de cookies. Més informació a política de cookies  
Salvems els Rius Voluntariat ambiental de Girona WhatsNat, servei ciutadà de vigilància ambiental Concurs de Fotografia Naturalista SOSpeix, els límits del mar Itinerari Baix Ter Observatori de Sostenibilitat de les Comarques Gironines
16 de febrer 2017

L’ANG presenta al·legacions a l’Avantprojecte de Llei d’ordenació del litoral català

L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) considera que l’Avantprojecte té deficiències pel que fa a la protecció de la costa contra el canvi climàtic, la degradació i gestió de sediments i la vigilància i millora ambiental. Aquest document busca mantenir un model turístic de temporada, i no preveu la participació del tercer sector dins els òrgans de gestió.L’ANG presenta al·legacions a l’Avantprojecte de Llei d’ordenació del litoral català
 
Des de l’ANG, es considera que l’elaboració de la Llei ha estat, en certa manera, condicionada per la idea de que el litoral és un recurs amb un potencial turístic que ha de ser gestionat i aprofitat. Així doncs, s’hauria de tenir en compte que el litoral no és només un recurs, i caldria que la Llei incorpores la gestió ambiental com a element clau. 
 
L’organització destaca el fet que no es contemplin els riscos derivats del canvi climàtic en els municipis litorals, així com tampoc el canvi d’usos que es puguin derivar de l’augment del nivell del mar. En aquest sentit, l’ANG considera que la Llei hauria d’analitzar els riscos derivats del canvi climàtic en els municipis litorals, així com aplicar mesures urgents d’adaptació als efectes del canvi climàtic en el sistema costaner. 
 
Tampoc es consideren aspectes com la degradació i el dèficit de sediments, a més de la gestió d’aquests per a la regeneració dels espais litorals, ja que es tracta d’un dels molts serveis ecosistèmics que el litoral disposa i que s’han d’avaluar per tal de garantir-ne preservació i conservació al llarg del temps. 
 
Des de l’entitat també es plantegen millores de gestió en les diferents classificacions de platges, com dotar a les urbanes d’un sistema de gestió ambiental tipus EMAS desenvolupat als Plans municipals. Pel que fa a les platges naturals, cal implantar mesures de conservació que garanteixin el seu valor ecològic, natural i paisatgístic, i en concret en tot allò que té a veure amb el fondeig.
 
Un altre factor a tenir en compte és que en l’Avantprojecte presentat no es recullen mesures de desestacionalització del sector turístic vinculat al turisme de platja, tot i que en els darrers anys s’hagi evidenciat un augment dels impactes i alteracions patits pel medi natural derivats en major part, pel fet de centralitzar el volum turístic costaner només durant la temporada d’estiu. 
 
Així doncs, en aquest aspecte, l’ANG considera oportú encaminar la seva gestió cap a una desestacionalització i compatibilitzar un allargament de la temporada turística amb la possibilitat de recuperació dels recursos naturals, intentant reforçar també l’accés del ciutadà al recurs platja tot l’any i no només durant els mesos d’estiu. En aquest sentit, l’ANG demana que s’analitzi la capacitat de càrrega del sistema costaner, i s'hi apliquin mesures restrictives en cas que es superi aquesta capacitat.
 
L’ANG remarca que a l’Avantprojecte hi ha una escassa incidència en aspectes ambientals com la biodiversitat i les espècies protegides, i l’entitat ecologista considera que cal fer-hi menció específica, així com també als serveis ecosistèmics del sistema costaner.
 
Des de l’ANG, es planteja la possibilitat de crear un observatori de posidònia que monitoritzi l’estat d’aquesta comunitat bentònica i proporcioni informació referent a mesures per la seva preservació. 
 
En aquest sentit, l’ANG reclama limitar la flota nàutica i definir la capacitat de càrrega de les platges, ja que la Llei hauria de garantir la conservació de la biodiversitat costanera.
 
Finalment, l’entitat reclama la presència d’entitats ecologistes en les figures creades per tal d’establir nous mecanismes de coordinació i participació en la gestió del litoral, així com el Consell Rector i la Comissió d’Ordenació del Litoral.
 

Comparteix-ho a les xarxes socials