enrere

Diverses entitats presenten al·legacions contra les prospeccions marines d’hidrocarburs

14.03.2013
Actualment hi ha dos projectes de recerca d’hidrocarburs (gas i petroli) que planen sobre la costa catalana, als quals diverses entitats catalanes han presentat al·legacions. Ambdós projectes no contemplen normatives espanyoles i europees de protecció del medi marí, incompleixen la Llei estatal d’hidrocarburs per superar la superfície màxima autoritzada i, en cas de dur-se a terme, tindrien greus afectacions sobre la fauna i flora marina i sobre activitats econòmiques com la pesca.
Diverses entitats presenten al·legacions contra les prospeccions marines d’hidrocarburs

 

Per visualitzar l’oposició ciutadana, s’ha obert una recollida de signatures en línia al portal Change.org (enllaç directe: http://www.change.org/es/peticiones/generalitat-de-catalunya-i-dg-pol%C3%ADtica-energ%C3%A8tica-y-minas-aturar-els-estudis-de-prospeccions-marines-a-la-costa-catalana), que ja compta amb gairebé 1.800 adhesions individuals. Així mateix, les entitats asseguren que, si cal, tiraran endavant els procediments judicials que convinguin per tal d’assegurar que s’aturin aquests projectes o qualsevol altre de característiques similars. 
 
Els projectes són, d’una banda, el de l’empresa Seabird Exploration FZLCC, que sota el nom de “Campaña sísmica en áreas libres del Golfo del León, frente a las costas de Cataluña y Baleares”, va presentar un projecte de prospecció de la geologia del fons marí en una extensa àrea entre Menorca i aigües nacionals franceses. Aquest projecte ha estat publicat al BOP de la Província de Girona Núm. 15 – 22 de gener de 2013 (https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2013/15/2013150448.pdf). Les entitats ecologistes han presentat al·legacions en la fase d’informació pública de l’Estudi d’Impacte Ambiental. 
 
D’altra banda, el segon projecte és el que anunciava el BOE el passat 17 de gener, on l’empresa Capricorn Spain Limited sol·licitava permisos de prospeccions per localitzar hidrocarburs a la Costa Catalana. El document és accessible a través d’aquest enllaç: http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/17/pdfs/BOE-B-2013-1673.pdf. Les entitats han presentat al·legacions al projecte davant la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
 
Respecte al projecte de l’empresa Seabird Exploration FZLCC, que té com a objectiu la realització de treballs de prospecció sísmica marina en un total de 6.176’4Km lineals, les entitats demanen que s’aturi el projecte i es denegi la sol·licitud ja que “la investigació de la geologia i geofísica del fons marí d’aquesta extensa àrea afectarà a hàbitats de gran importància i valor”. Han presentat les al·legacions a l’àrea d’Indústria i Energia de la Subdelegació del Govern a Girona. 
 
Els arguments per oposar-se a l’Estudi d’Impacte Ambiental són: 
 • La manca de justificació legal i socioeconòmica objecte del Projecte. 
 • La inexistència del tractament i anàlisi adequat a l’EIA de l’Alternativa 0 (no realització el projecte).
 • La vulneració de l’obligació legal de presentar diverses alternatives reals i possibles del Projecte. 
 • Els importants impactes crítics i severs que es provoquen amb l’alternativa B prevista a l’EIA, impactes que haurien de comportar una avaluació ambiental desfavorable per resultar incompatibles amb l’adequada preservació del medi afectat. 
 • La manca de cita i consideració a l’EIA de Directives Europees rellevants i de la Llei estatal 41/2010 de 29 de Desembre de protecció del medi marí. 
 • La producció d’efectes transfronterers dels impactes del Projecte i la manca de compliment del procediment de consultes a l’Estat francès, previst per la legislació ambiental aplicable. 
 • La insuficiència de l’Estudi pel que fa als períodes de migració de múltiples espècies i la necessitat d’excloure els períodes de migració de totes les espècies que s’indicaran com a èpoques de prospeccions. 
 • No preveure l’Estudi controls efectius d’emissions d’ones acústiques i no considerar tots els efectes de la contaminació acústica del Projecte. 
 • Afectar una Conca Marina Nord Occidental de la Mediterrània única i d’excepcional valor, que hauria de preservar-se i no veure’s afectada per aquest tipus de Projectes. 
 • Insuficiència del Pla de vigilància ambiental presentat. 
 • Infracció de la Llei estatal d’hidrocarburs (Llei 34/98 de 7 d’octubre) per superar la superfície màxima de 100.000HA fixada com a límit al seu article 15.2. 
 • Manca de previsió i consideració dels impactes que es poden generar amb activitats futures, amb insuficiència de l’avaluació ambiental presentada. 
 • Improcedència d’autoritzar majors consums de recursos fòssils i de continuar optant per energies basades en els hidrocarburs, i necessitat d’aplicar estratègies adequades per la lluita contra el canvi climàtic. 
 • Aplicació del principi de precaució i cautela que ha de presidir qualsevol decisió en relació a Projectes que puguin afectar al medi natural. 
 
En el supòsit que el sol•licitant mantingués la seva petició, subsanés els defectes de l’Estudi d’Impacte Ambiental indicats i reduís la superfície màxima afectada pel Projecte al límit legal permès per la Llei 34/98 de 7 d’octubre d’hidrocarburs, les entitats demanen que s’obri un procés d’informació i participació pública respecte les afectacions socials, econòmiques, sanitàries, alimentàries i ambientals del projecte. 
 
D’altra banda, sobre el projecte presentat per l’empresa Capricorn Spain Limited, les entitats ecologistes han presentat al·legacions a la Direcció General de Polítiques Energètiques i Mines del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. L’àrea afectaria, en la seva part nord, més de la meitat de la reserva del Cap de Creus. 
 
Els motius concrets de l’oposició a aquest projecte són: 
 • La sol·licitud no compleix la Llei d’hidrocarburs (Llei 34/1998 de 7 de Octubre, modificada posteriorment per la llei 12/2007 de 2 de Julio), que fixa un màxim de 100.000 hectàrees per investigar i el present projecte té una superfície total de 1.154.951 hectàrees. 
 • L’àrea que es vol investigar se situa sobre el Corredor de Migració de Cetacis, on s’ha detectat la presència de dofins mular (Tursiops truncatus), espècie d’interès comunitari. 
 • Danys que poden patir les fases larvàries dels peixos d’interès comercial que es troben en els escull coral•lins. 
 • És una zona de distribució d’un gran nombre d’aus marines, amb diversos graus de protecció. 
 • La prospecció per ones afectaria greument cetacis, peixos i bancs de pesca disponibles, alterant la conducta de la fauna (per exemple, trastorns en els llindars auditius, dificultats de comunicació, respostes d´evitació, danys severs en fases larvàries, augment de la seva activitat natatòria, agitació física, entre d’altres). 
 • Vulnera les normatives espanyoles i europees de protecció del medi marí. 
 • Consta la voluntat del govern espanyol de crear una gran reserva transfrontererea amb fons ja rebuts de la Unió Europea a través d’un LIFE+, projecte INDEMARES. 
 
El propi Ministeri de Medi Ambient ha elaborat un extens i complet Documento Técnico sobre Impactos y Mitigación de la Contaminación Acústica Marina (Aguilar y Tejedor, 2012), que dóna cobertura de forma clara a la posició de les entitats ecologistes sobre l’afectació que podrien tenir les exploracions sísmiques d’hidrocarburs sobre organismes, ecosistemes i la pesca. 
 
Només fem servir Cookies o Galetes tècniques. Són essencials perquè et puguis moure per la Plataforma i usar les seves funcions. De manera general, aquestes galetes habiliten les diferents funcions de la Plataforma, fan que la navegació més segura o aporten funcionalitats que són prèviament sol·licitades per tu. A l'ésser necessàries per al funcionament de el lloc, aquestes galetes per defecte estaran activades i no es poden denegar.
Utilitzem cookies de tercers per realitzar anàlisis de les visites amb finalitats publicitàries. Pot configurar l'ús de cookies de la manera següent: Acceptar cookies Rebutjar cookies. Més informació a Política de cookies