enrere

El projecte del Pla Especial Urbanístic per a les instal·lacions de tractament de residus de Solius està sobredimensionat i cal valorar la seva necessitat dins el context actual

11.06.2013
L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) juntament amb el Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) s’han posicionat en contra de l’ampliació de la planta de tractament de residus de Solius, i han presentat al·legacions a l’Avanç del Pla Especial Urbanístic.
El projecte del Pla Especial Urbanístic per a les instal·lacions de tractament de residus de Solius està sobredimensionat i cal valorar la seva necessitat dins el context actual
L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) juntament amb el Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) s’han posicionat en contra de l’ampliació de la planta de tractament de residus de Solius, i han presentat al·legacions a l’Avanç del Pla Especial Urbanístic.
 
Aquest projecte pretén duplicar pràcticament la superfície de l’actual planta amb l’argument de que s’ha d’adequar a la implantació del model de gestió de residus municipals definit al Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC), que té com a termini fins el 2016 per a executar-se i que de no fer-se la planta de Solius quedaria obsoleta.
 
La línia de les polítiques actuals en gestió de residus es construir més plantes i donar acollida a la gran quantitat de residus que generem, basades en escenaris futurs on cada cop es generaran més residus. Però, aquests escenaris no són correctes ja que les estadístiques recollides en els últims anys mostren que les taxes de generació de residus municipals a Catalunya s’han estancat a la baixa, i concretament a Girona s’ha produït un descens important. Aquesta reducció però es degut a la crisi econòmica i no a la política actual de residus, fet que evidencia una relació clara entre el creixement econòmic i el creixement de residus. Queda doncs, ben palès, que la normativa i les polítiques vigents són del tot deficients i ineficaces.
 
Des de l’ANG i el CEPA es considera que les polítiques més adequades passen per reduir la generació de residus i no ampliar la capacitat d’acollida i tractament de les plantes de tractament de residus de final de canonada actuals, apostar per un canvi de paradigma i de model de producció, consum i generació de residus en la direcció de l'Estratègia Catalana Residu Zero amb polítiques preventives en un nou marc normatiu per aconseguir frenar i invertir el creixement dels residus i dels impactes que generen cap a una societat del coneixement, més sostenible i responsable. Amb aquestes eines es podrà dissociar el creixement econòmic del creixement de residus.
 
L’ANG i CEPA consideren que s’ha de paralitzar el PEU i aprofitar la moratòria d’un any (DOGC núm. 6240 de 25 d'octubre de 2012) aprovada per l’Agencia de Residus de Catalunya (ARC). A més, cal tenir en compte que s'està redactant el nou Pla de Gestió de residus i recursos 2013-2020, que està elaborant l'ARC, on s'està dissenyant un nou pla on esperem que plantegi  objectius ambiciosos, models i  eines eficaces. No es coherent aprovar aquest projecte quan s’està redactant un nou Pla de Gestió de Residus.
 
Cal mencionar, a més del que s’ha comentat en anterioritat, que l’actual planta de Solius es troba envoltada pel PEIN del massís de les Cadiretes i pretén ser ampliada sense que el projecte compti amb un estudi ambiental complet i detallat de les possibles afectacions que tindria sobre el medi ambient. Entre altres mancances es troba a faltar un estudi específic hidrològic sobre les aigües subterrànies, un estudi de transport i mobilitat, un estudi d’impacte acústic, un estudi d’avaluació del risc d’incendi i un estudi d’olors de la planta.
 
Les dues entitats promouen  l'Estratègia Catalana Residu Zero, que pretén reduir un 20% la quantitat de residus que ara es generen, invertir les tendències actuals, on actualment s'està reciclant solamentel 30%  i el 70% s'està abocant o incinerant, per passar a l'any 2020 al 70% de recuperació i la resta com a màxim a tractament finalista.
 
Consulta les al·legacionshttp://cdt-ang.blogspot.com.es/2013/06/allegacions-lavanc-del-pla-especial.html
Només fem servir Cookies o Galetes tècniques. Són essencials perquè et puguis moure per la Plataforma i usar les seves funcions. De manera general, aquestes galetes habiliten les diferents funcions de la Plataforma, fan que la navegació més segura o aporten funcionalitats que són prèviament sol·licitades per tu. A l'ésser necessàries per al funcionament de el lloc, aquestes galetes per defecte estaran activades i no es poden denegar.
Utilitzem cookies de tercers per realitzar anàlisis de les visites amb finalitats publicitàries. Pot configurar l'ús de cookies de la manera següent: Acceptar cookies Rebutjar cookies. Més informació a Política de cookies