enrere

Perquè ens oposem a la variant de la C-63

16.09.2020
Enfront el projecte de variant de la C-63 a Sils i Riudarenes, per la Serra Magra, pressupostat entre 37 i 52 milions d’euros, els i les sotasignants manifestem:
Perquè ens oposem a la variant de la C-63
ÉS UNA OBRA INNECESSÀRIA, LA C63 NO ESTÀ COL·LAPSADA I LA VARIANT SERÀ INEFICIENT EN TREURE TRÀNSIT DE LES POBLACIONS I EN GENERARÀ DE NOU L’estudi tècnic xifra la reducció de trànsit a l’interior de Riudarenes i Sils entre un 11 i un 23 %. Perquè bona part del trànsit actual és interurbà entre Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Sils i Vidreres. I perquè la nova carretera generarà més trànsit, desviant vehicles que ara passen per l’A2 i la C25, fins a doblar, o més, el trànsit actual de la C63, que el mateix estudi calcula que passarà de 8000 a 18000 vehicles. El projecte també preveu permetre-hi la circulació de vehicles pesants, que ara van per l’A2 i C25, cosa que agreujaria els problemes de circulació i encara fa el projecte més ineficient. A més a més segons l’estudi les vies de comunicació de la zona estan per sota del 50% de la seva capacitat, pel que no hi ha un problema de saturació de les carreteres. Malgrat això és projecta una variant que s’espera que en 20 anys presenti uns nivells de saturació propers al col·lapse.
 
HI HA ALTERNATIVA MÉS BARATA I MÉS EFICIENT. VARIANT PER L’A2 I LA C25. NO A LA DUPLICACIÓ DE CARRETERES Considerem que també serà ineficient en estalviar temps de trajectes. La variant està dissenyada per una velocitat de 80 km/h, i suposa, segons el propi estudi, un estalvi de temps en el trajecte Santa Coloma – Vidreres d’una mica menys d’un minut. Comparant tots els trajectes passant per l’A2 i C25 els estalvis de temps són mínims, negatius o molt negatius. Per exemple de la sortida Santa Coloma-Anglès de la C25 a la de Vidreres-Sils de l’A2, 11 minuts per l’A2-C25, 17 minuts per la C63 actual, 16 minuts amb la variant. A més aquest projecte suposa una duplicació de carreteres, quan tenim la C25 i l’A2 amb capacitat de sobres i que necessiten ser amortitzades.
 
RECLAMEM EL CANVI I MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ DELS TRAJECTES Uns exemples, a la rotonda del Parador de la Selva la senyalització envia el trànsit cap a la C25 pel mig de Sils, quan l’hauria d’enviar per l’A2. A l’A2 venint de Maçanet s’indica Santa Coloma de Farners per dintre Sils, quan es podria senyalitzar el trajecte de variant cap a la C25. Amb això s’aconseguiria desviar bona part del trànsit. També hi ajudaria una campanya informativa i de conscienciació a la ciutadania per promoure el canvi d’hàbits. I també reforçar el transport públic. Amb aquests canvis i nous criteris reclamem que es torni a fer l’estudi de trànsit per l’interior de Sils i Riudarenes abans d’aprovar la variant. També és obvi que és molt i molt més barat canviar la senyalització i fer una campanya informativa i de conscienciació que no pas fer una carretera nova.
 
RECLAMEM LA PLANIFICACIÓ CONSENSUADA AMB LA CIUTADANIA D'ITINERARIS RÀPIDS I DE VIES INTERURBANES L’estudi basa els antecedents en plans de millora de la C63 que es remunten al 2009, no hi ha cap referència a una planificació integral de la mobilitat a la zona integrada en la mobilitat general del país, que, en cas d’existir, serien anteriors i fets amb criteris actualment desfasats, tant per les perspectives de creixement com per les afectacions del canvi climàtic, per citar dos exemples. Per això reclamem una planificació general i racional de les infraestructures i de la mobilitat, amb visió àmplia del territori. Abocar 18.000 vehicles a l’entrada sud de Santa Coloma de Farners és una gran irresponsabilitat, encara més abocar-hi trànsit pesant. Cal senyalitzar, tant físicament com electrònicament, els itineraris i les vies com a interurbanes (C63) o ràpides (C25, A2).
 
NO A LA DESTROSSA DE LA SERRA MAGRA, A LA PÈRDUA D’HÀBITATS NI A LA PÈRDUA DE TERRENYS AGRÍCOLES L’impacte sobre el territori és molt i molt important. La carretera representa una barrera d’entre 20 a més de 50 metres d’ample comptant els talussos. Es destrossa la Serra Magra, un mosaic paisatgístic i ambiental de gran valor: masies, camins, camps, recs i rieres, boscos. Patrimoni viu i exemplar de com l’activitat humana s’integra al medi, tant agrícola, com residencial, com de turisme rural, i hàbitat de rèptils, rapinyaires i mamífers. L’afectació sobre aquestes activats i hàbitat serà en molts casos irreparable. I contribueix a fragmentar més encara la Plana de la Selva, un espai que encara conserva elements ambientals importants i que ja està prou trinxada per les infraestructures (AP7, A2, C25, AVE, línies elèctriques...) A més l’avaluació d’impacte ambiental és molt deficient, no té en compte moltes de les espècies afectades ni contempla la fragmentació ecològica real que suposa el projecte.
 
RECLAMEM LA MILLORA DE LA GI-555, ELS ACCESSOS A VALLCANERA I ELS PASSOS DE FAUNA S’addueix a la millora en la seguretat viària. Però no hi ha un estudi de sinistralitat. No tenim, com a usuaris habituals, la impressió que la C63 actual sigui una carretera que tingui gaires accidents. En canvi la que sí que té un problema endèmic de manca de seguretat i de capacitat és la Gi555 (de l’A2 a Hostalric per Les Mallorquines) i no s’aborda de cap manera. Cal invertir en reforçar la Gi555, especialment pel que fa al trencant de la urbanització de Vallcanera, però també en múltiples trams d’una carretera demostrada d’alta sinistralitat, no només pel que fa a les condicions per a la circulació de vehicles, sinó també en els passos de fauna que evitin atropellaments i mortalitat de fauna i accidents.
 
DENUNCIEM UN COST MOLT ALT QUAN LA PRIORITAT HAN DE SER AJUDES PER SUPERAR LA CRISI Es xifra el cost de l’obra entre 37 i 52 milions d’euros segons les alternatives. Ja sabem que a l’hora de la veritat seran uns quants més. I això sense comptar la pèrdua de valor del territori per les activitats susdites, i la pèrdua de valor de les cases com a habitatges. Tenint en compte la situació actual de crisi i les dificultats que estan passant moltes persones, cal reclamar que la prioritat és invertir en ajudes socials i laborals i en mesures per superar la crisi.
 
NO A LA VARIANT DE SANTA COLOMA DE FARNERS Aquesta variant té vinculat un altre tram, al terme de Santa Coloma de Farners, per la vall del riu Esplet, que suposa un impacte sobre el territori i una despesa tant o més grans que el tram Sils-Riudarenes. Es presenten com a projectes separats per evitar un estudi d’impacte ambiental més gros que podria tombar la UE, tal com es va fer en la construcció de la MAT, per exemple.
 
NO A L’IMPACTE AMBIENTAL NI A L’AUGMENT D’EMISSIONS QUE SUPOSARÀ En el context de crisi climàtica i ambiental mundial, quan hauríem de tendir a reduir l’impacte de les activitats humanes sobre el medi, a optimitzar els recursos i infraestructures, a reduir el trànsit de vehicles, que és un dels principals emissors de CO2, a potenciar els transports públics, etc, s’opta per les formes de sempre, una obra nova sobredimensionada, que a més suposa un augment d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, i amb el mateix model de gestió tant política com administrativa que ens ha dut a aquesta crisi.
 
Per totes aquestes raons reclamem que es descartin els projectes de variant de la C63 a Sils, Riudarenes i Santa Coloma de Farners i que es busquin alternatives consensuades amb el territori, que incloguin un procés de consulta a la ciutadania.

Adhereix-te al manifest

Signants del manifest: 

Entitats

Particulars

Associació de Naturalistes de Girona

Raúl Domínguez Tur

Fundació Emys

Adrià Compte Ferrer

CUP Farners

Judith Iglesias Ferrer

Cofraria de la Ratafia

Marta Peris Ferrús

No a la MAT Selva

Roser Vila Sala

Ecologistes de Catalunya

Adela Caamaño Garcia

Can Canaleta Hotel Rural

Susanna Vihé Soliva

Naturalistes del Montnegre i la Tordera

Helena Ribera i Masó

Unió de Pagesos

Carina Maymí Amores

Trabucaires d'en Serrallonga

Marc Vila Sala

SOM Caldes

Marc D'argila

SILS EN COMU

Javier Romera Cabrera

 

Jordi Sanz Agell

 

Alfons Delgado Garcia

 

Mireia Valero Aguilar

 

Glòria Noguer Casals

 

Josep Ball-llosera Quera

 

Isabel Carreras Roig

 

Clara Wendenurg

 

Ramon Ferré Sánchez

 

Barbara Partegas Rof

 

Isidre Cos Arnau

 

Montserrat Masdeu Font

 

Pau Planas Puigbert

 

Aida Viza Sánchez

 

Magí José Pérez

 

Helio López Castillo

 

Carles Serra Coll

 

Toby Willett

 

Gisela Ruiz Chacón

 

Dolors Montge

 

Antoni Mariné Sanz

 

Manel Casanova i Vilagran

 

Marcos Fernández Martínez

 

Núria Nogareda Cuixart

 

Dafne Boguñá Esteba

 

Josefina Montge Marce

 

Josep Rossell Masó

 

Aileen Dam Alsina

 

Irene Fernández Ventura

 

Ramon Pujol

 

Laia Castro Viñals

 

Vladimir Galdeano Luna

 

Ivan Muñoz i Muñoz

 

Concepció Camós Pastor

 

Roger Amat Rovira

 

Joan Amat Vidal

 

Jiessy Rivera

 

Paula Franquesa Mestre

 

Fiona Puigdemont Giménez

 

Ivette Casadevall Cufí

 

M. Farnés Sala Sánchez

 

Marc Vilahur Chiaraviglio

 

Maria Mercè Labrada Panosa

 

Ricard Serra Labrada

 

Mercedes Fernandez Cabezas

 

Nuria Comuñas Vilatersana

 

María Virginia Texeira Meloni

 

Pere Coma

 

Laia Jiménez Fàbregas

 

Jaume Costa Surós

 

Xavier Fontrodona Gubau

 

Francesc Buxeda i Aliu

 

Marc Martínez i Comas

 

Anna Guanyabens

 

Marc Blasco i Bas

 

Andreu Tomàs

 

Biel Sunyol Sallés

 

Nuria Palacin i Remiro

 

Marc Roselló Casas

 

Meritxell Freixinet Raspall

 

Gemma Cantal i Avellaneda

 

David Barrial i Jové

 

Santi Avellaneda Triador

 

Daniel Gonzàlez Ferrer

 

Dolors Triador Prat

 

Pere Pons Ferran

 

Pau Tarrés Mollera

 

Santiago Poch Cartañá

 

Imma Busquets Bou

 

Xavier Tarrés Bonet

 

Maria Rovira Busquets

 

Daniel García Carreras

 

Carmen Carreras Bagues

 

Daniel García Carreras

 

Maria Helena Tolosa

 

Anna Iglesias Coll

 

Anna Fuentes López-Dóriga

 

Ana Puigventós Sibila

 

Ignasi Mor Ollé

 

Manuel Prieto Clares

 

Laura Ganzer Justicia

 

Albert Pena i Baixeras

 

Joan Ventura Linares

 

Mercedes Masó Agustina

 

David Barrial i Jové

 

Lluís Ginestà i Vila

 

M.Àngels Capellà i Sunyer

 

Anna Freixas i Muñoz

 

Núria Planiol Ferrer

 

Lluís Borràs i Massaguer

 

Montse Ledesma Verdaguer

 

Núria Nogareda Cuixart

 

Claudia Hereu Rico

 

José Medinilla López

 

Cristina Simó Alcaraz

 

Albert Miralles Güell

 

Cris Prieto Mercader

 

Esther Sarret AIR Riudarenes

 

Alfonso Llobet Esperanza

 

Lluïsa Ros Camps

 

Juan Antonio Espinar Carmona

 

Celia Sitja Poch

 

Ricard Roca

 

Narcís Figueras Capdevila

 

Pere Pons Joanhuix

 

Nuria Pratsevall Riera

 

Nuria Pons Pratsevall

 

Ester Pons Pratsevall

 

Carles A. Francesch Fernández

 

Sergi Calduch

 

Sergio Taboada Moreno

 

 

Només fem servir Cookies o Galetes tècniques. Són essencials perquè et puguis moure per la Plataforma i usar les seves funcions. De manera general, aquestes galetes habiliten les diferents funcions de la Plataforma, fan que la navegació més segura o aporten funcionalitats que són prèviament sol·licitades per tu. A l'ésser necessàries per al funcionament de el lloc, aquestes galetes per defecte estaran activades i no es poden denegar.
Utilitzem cookies de tercers per realitzar anàlisis de les visites amb finalitats publicitàries. Pot configurar l'ús de cookies de la manera següent: Acceptar cookies Rebutjar cookies. Més informació a Política de cookies