enrere

Propostes sobre biodiversitat al Pla de Transició Ecosocial al municipi de Girona

11.02.2022
Des de l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) fem les següents propostes i mesures concretes sobre l’eix de biodiversitat pel Pla de Transició Ecosocial per fer front a l’emergència climàtica.
Propostes sobre biodiversitat al Pla de Transició Ecosocial al municipi de Girona

Recordeu que el novembre de 2019 una vintena d’entitats i ciutadania a títol individual agrupades a la plataforma Girona pel Clima, vam presentar una moció al Ple ordinari de l'Ajuntament de Girona que va ser assumida per tots els grups municipals amb una declaració institucional d’emergència climàtica.

Entre els acords inclosos hi havia la realització d’una estratègia de ciutat per fer front a l’emergència climàtica, com a substituta de l’anterior Pla de referència en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic (PACES), i amb l’objectiu afegit que fos un document marc de les polítiques referides a l’economia, habitatge, espais naturals, urbanisme, serveis socials, mobilitat… de la Girona del present i del futur. Atès que aquesta estratègia inclou altres temes que van més enllà de l’àmbit mediambiental, es va acabar anomenant Pla de Transició Ecosocial.

Des de la declaració institucional d’emergència climàtica fins ara, un grup motor format per representants de les entitats i de l’Ajuntament, ha dissenyat un procés participatiu que ha de portar a l’elaboració de l’estratègia de ciutat per fer front a l’emergència climàtica.

Un cop finalitzat el procés participatiu i elaborada l’estratègia amb totes les aportacions recollides, valorades i prioritzades i en funció de la seva viabilitat tècnica, competencial i econòmica, es calendaritzaran les accions a curt, mig i llarg termini que es concretin i s’anirà fent seguiment del grau de compliment del procés de canvi.

Des de l’ANG hi hem sigut presents i fent un seguiment de totes les trobades participatives fins al punt d’elaborar un decàleg de propostes sobre l’eix de biodiversitat.

Així, les propostes per afavorir la biodiversitat al municipi de Girona són les següents: 

- Creació d’una brigada municipal d’agents forestals/”naturals” per a la vigilància (sensibilització ambiental/sancionadors) dels espais naturals més sensibles de la ciutat com per exemple les ribes del Ter, vall de sant Daniel, riu Onyar i boscos periurbans.

- Renaturalitzar espais naturals / seminaturals que es trobin degradats o hagin patit algun impacte, per recuperar la connectivitat ecològica entre els espais naturals del municipi.

- Elaboració d'un projecte que tingui l'objectiu de recuperar aquests espais naturals, amb un calendari, actuacions concretes com per exemple introducció de vegetació, arbrat i flora autòctona en general amb un pressupost anual.

- Recuperar l’espai fluvial i el bosc de ribera del riu Onyar al meandre de la Creueta, zona molt degradada per l’ocupació d’unes hortes il·legals, l’extracció d’aigua i l’abocament de residus.

- Aplicació de les corresponents ordenances que regulen els procediments sancionadors pel que fa a l'ocupació de les hortes il·legals i abocament de residus al riu Onyar.

- Elaboració d'un cens d'espècies autòctones mortes trobades al municipi de Girona.

- Control (seguiment i erradicació) d’espècies invasores presents als espais naturals de la ciutat, tan de fauna com de flora.

- Creació d'un pla de control d'espècies invasores. Definició de protocols.

- Adopció per part de l'Ajuntament de Girona d'un conveni de control d'espècies invasores. Aquest conveni es pot treballar amb altres municipis que comparteixin aquesta problemàtica i que siguin municipis veïns al municipi de Girona amb la finalitat de millorar l'eficiència i l'eficàcia en les actuacions de control d'espècies invasores i també amb l'objectiu de reduir despesa pressupostària (es podria seguir l'exemple del conveni de control de plagues).

- Creació de projectes i/o actuacions que afavoreixin la presència d’espècies autòctones, prioritzant les més amenaçades o que es troben en declivi, amb un calendari d'actuacions i pressupost anual.

- Incorporar més recursos humans i econòmics en tot el que estigui vinculat amb la preservació del medi natural.

- Crear petits boscos de papallones en els jardins urbans de la ciutat, per afavorir la recuperació de flora autòctona (més resistent al clima mediterrani), i de pol·linitzadors com abelles i papallones. És a dir,  recrear hàbitats amb la biodiversitat idònia per a la reproducció de les espècies de papallones.

- Recuperar el cabal ecològic del riu Ter per tornar a tenir un riu un hàbitat amb el màxim equilibri natural possible i poder recuperar espècies que s’han perdut.

- Regular a l'ordenança de tinença d'animals la prohibició de la venda d’animals exòtics per evitar que aquests degradin més els hàbitats naturals i les espècies autòctones, ja molt castigades algunes d’elles.

- Limitar l’accés en algunes zones concretes d’espais naturals com alguns trams del riu Ter, Onyar, Galligants o algunes basses temporals de la vall de Sant Daniel.

- Fer complir les ordenances pel que fa a la tinença d’animals, l'Ordenança Municipal de Civilitat i l'ordenança Municipal de Convivència Ciutadana amb l'objectiu d'afavorir la conservació de la biodiversitat i el manteniment dels espais naturals.

- En el supòsit de compliment de sancions amb treballs amb benefici de la comunitat, fomentar actuacions de recuperació d'espais naturals degradats.

- Promoure campanyes de divulgació de les ordenances aprovades per l'Ajuntament relacionades amb el medi ambient per tal de promoure la conscienciació de les seves normes i restriccions que hem de dur a terme com a ciutadans.

- Creació de refugis climàtics a les zones amb més asfalt/ciment. Aquests petits oasis de vegetació a la ciutat tenen dues finalitats, aportar hombres i millors temperatures als mesos més càlids, com la d’augmentar i protegir la biodiversitat dins la ciutat.

- Convertir l’antiga gàbia de paons reials en una menjadora pels ocells de la Devesa, amb plafons descriptius de les espècies més comunes i representatives que podem trobar a tot el parc urbà.

- Millorar la senyalització de la Devesa posant en valor la funció ecològica que té i les espècies i/o hábitats que hi podem trobar, tot posant de relleu que és un espai amb una gran riquesa biològica (fins a 40 spp d’aus comptades només al jardí botànic).

Només fem servir Cookies o Galetes tècniques. Són essencials perquè et puguis moure per la Plataforma i usar les seves funcions. De manera general, aquestes galetes habiliten les diferents funcions de la Plataforma, fan que la navegació més segura o aporten funcionalitats que són prèviament sol·licitades per tu. A l'ésser necessàries per al funcionament de el lloc, aquestes galetes per defecte estaran activades i no es poden denegar.
Utilitzem cookies de tercers per realitzar anàlisis de les visites amb finalitats publicitàries. Pot configurar l'ús de cookies de la manera següent: Acceptar cookies Rebutjar cookies. Més informació a Política de cookies