enrere

Recull de Comentaris i Al·legacions

Consulta els darrers requeriments, al·legacions i denúncies que l'ANG ha presentat a plans, programes, projectes i altres actuacions que afecten el territori.
Recull de Comentaris i Al·legacions

Si voleu conèixer l'activitat de la comissió podeu visitar el nostre bloc.

Comentaris i al·legacions: 
 
 
2019: 
 • Modificació del Pla d’ordenació urbana al sistema d’equipaments del dipòsit controlat de Solius.
 • Nova carretera C-32. Tram: LLORET DE MAR – TOSSA DE MAR
 • Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí.
 • Projecte de pas per a vianants sobre el riu Ter, promogut i tramitat per l’Ajuntament de Sant Pau de Seguries.
 • Modificació de l’autorització ambiental de l’empresa Exide Technologies Recycling, SL, d’una activitat de fabricació de gestió de residus perillosos, al terme municipal de Sant Julià del Llor i Bonmatí.
 • Revisió d’ofici del Projecte d’urbanització del sector 6.2 Sa Guarda (Cadaqués).
 • Revisió anticipada de l’autorització ambiental de l’empresa Papelera de Sarrià, SA, al terme municipal de Sarrià de Ter.
 • Projecte d'instal·lació d'una antena de telefonia al municipi de Santa Pau, al veïnat de La Cot.
 • Pla especial urbanístic del Port de Palamós.
 • Projecte d’instal·lació d’una àrea de circulació per al lleure i l’esport del trial a la finca can pagès a Sant Aniol de Finestres.
 • Normativa, orden de retribucions y peajes gas natural pel cas Castor.
 • Abocador de Solius a Santa Cristina d'Aro.
 • Pla Especial Urbanístic dels Jardins de Cap Roig.
 • Via ciclista per connectar Sant Joan de les Abadesses amb Camprodon.
 • Projecte de decret sobre la tinença i la cria en captivitat d’ocells fringíl·lids adreçada a l’activitat dels concursos de cants
2018:
 • Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística (PAU), AIGUA XELIDA a Tamariu.
 • Modificació puntual número 11 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal POUM, delimitació del sector de sòl urbanitzable industrial SUD 7 “Carretera de les Llosses” de Ripoll.
 • Projecte d’instal·lació d’una àrea de circulació per al lleure i l’esport del trial a la finca can pagès de Sant Aniol de Finestres.
 • Al·legacions a la renovació de l’autorització ambiental a l’empresa Exide Technologies Recycling, S.L. de Bonmatí.
 • Al·legacions al Document de Referència i al Document Ambiental Estratègic del Pla Especial Urbanístic dels Jardins de Cap Roig.
 • Modificació del Pla rector d'ús i gestió de les Illes Medes.
 • Anàlisi d’adequació de la modificació del pla d’ordenació urbanística municipal de Riudarenes en relació a l’admissió de les activitats.
 • Al·legacions al Document de Referència i al Document Ambiental del projecte de nova pista d’esquí ‘PRAT AGRE’ a l’estació d’esquí de La Molina.
 • Pla especial d’actuació en situacions d’alerta i especial sequera.
 • Al·legacions al document del Pla Especial de la Devesa de Girona.
 • Al·legacions al Document de Referència i al Document Ambiental Estratègic del Pla Parcial Ronda Mas Ventós de Camprodon.
 • Al·legacions al Document de Referència i Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte bàsic constructiu de la Marina Port d’Aro Fase 2.
 • Avanç del POUM de Santa Cristina d’Aro.
 • Al·legacions al Document de Referència del Pla D’ordenació Urbanística Municipal de Verges.
 • Projecte de condicionament d’un tram de la carretera giv-6701 al municipi de Madremanya.
 • Projecte de construcció d’un vial a la forest núm. 12 del catàleg d’utilitat pública a Queralbs.
 • Projecte de condicionament i millora de la xarxa de distribució del reg del molí de Pals.
 • Al·legacions a la Normativa, orden retribuciones y peajes gas natural
 • Al·legacions referents a l’aprovació inicial del pla d’ordenació urbanística municipal de Banyoles.
 • Al·legacions al Pla d’Ordenació Municipal POUM de Blanes.
 
2017: 
 • Projecte d’ampliació del circuit permanent no tancat de Cal Nuassar per a la pràctica d’esports motoritzats (trial), en terrenys de la zona de Puigfrancor al Terme Municipal de Camprodon (Ripollès)
 • Avantprojecte de Llei d’Ordenació del Litoral
 • PACES de Girona (Pacte d'alcaldes pel clima)
 • Avanç del projecte constructiu de l’espigó transversal d’escullera a la platja de la Punta
 • Avanç del Projecte de Via Ferrata al Rec de Ses Gralles al T.M. Begur
 • Projecte constructiu de Red Elèctrica Espanyola de la línia aèria de transport d'energia elèctrica, de simple circuit, a 220Kv entre SE Juià i SE la Farga 
 • Pla de Ports de Catalunya 2016-2030
 • Modificació del PRUG de l’àrea protegida de les illes Medes
 • Gestió i explotació de la planta de residus de Solius
 • Constitució de la Plataforma Resposta al Midcat i presentació d'al·legacions en la tramitació d'aquest gasoducte com a Projecte d'Interès Comunitari
 • Denúncia al Circuit de trial Figuipark, Sant Sadurní de l’Heura
 
2016
 • Projecte de dragat port de l'Estartit
 • Modificació puntual PGOU Pals
 • Estudi d'Impacte Ambiental rompuda forestal Parets d'Empordà
 • Explotació sorrera “Les Sorres”
 • Aprovació millora ramal autopista C-32 Blanes – Lloret de Mar
 • Avanç del Pla especial urbanístic d'ordenació activitats extractives de Vilademuls
 • Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) del Pla especial d'actuació en situació de sequera (PES) promogut per l'ACA
 • Restauració permís investigació minera “Serentill”
 • Modificació del Pla rector d'ús i gestió de les Medes
 
2015
 • 3 plecs d’al•legacions al Decret Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021. Aquest cas també es va fer arribar al Síndic de Greuges i a la Comissió antifrau de Catalunya.
 • AIA simplificada Gestió de residus perillosos i no perillosos.
 • Pla d'ordenació urbanistica municipal del terme municipal de Palau sator.
 • Pla de Gestio de l'Aigua i del Programa de Mesures.
 • Informació pública en ampliació del EIA granja d'engreix pollastres Vall de Solius.
 • Al•legacions POUM de Pals.
 • Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les Illes Medes.
 • Programa general de Prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20)
 • Proposta de rompuda forestal a la zona de Parets d’Empordà dins el T.M. de Vilademuls.

2014

 • Carretera N- II Variant de Bàscara (febrer)
 • Projecte d'urbanització de la Colònia Llaudet a Sant Joan de les Abadesses (febrer)
 • Pla de Transports de viatgers de Catalunya 2013-2020 (març)
 • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Fornells de la Selva (abril)
 • Pla Especial de Protecció del Càmping “Delfín Verde” (abril)
 • Reglamento General de Costas (abril)
 • Millora general. Condicionament. Corredor Brugent-Ter. Carretera N-141e, PK 105+730 al 112+500. Tram: Bescanó-Salt (abril)
 • Projecte d'explotació ramadera per Puig Gifreu, SCP (abril)
 • Pla Especial Urbanístic del Camping King’s al terme municipal de Palamós (juliol)
 • Sondeos desde la plataforma Casablanca: Rodoballo Este 1, Casablanca Oeste 1 A (juliol)
 • Projecte per a la instal•lació d’una àrea de circulació per al lleure i l’esport de trial, en sòl no urbanitzable, a la finca de Can Pagès de Sant Esteve de Llémena (juliol)

2013

 • Projecte constructiu del gual d’accés a la batllia sobre el riu Ter a Sant Joan de les Abadesses (19 de febrer)
 • Projecte d'urbanització PAU 10 "Pineda d'en Gori" (2 de febrer)
 • Projecte de construcció d’hivernacles destinats a Planta de Salmorres en sòl no urbanitzable al veïnat de l’església de Sant Esteve de Llémena (febrer)
 • Pla Especial del centre de gestió de residus de la Garrotxa (19 de febrer)
 • PGOU núm. 51 de delimitació del Pla Especial de l’Aurora a Girona (6 de març)
 • Estudi d’impacte ambiental del projecte “Campanya sísmica en àrees lliures del Golf de Lleó, enfront de les costes de Catalunya i Balears” (11 de març)
 • Solicitud de Permisos de Investigación de Hidrocarburos denominados «Nordeste 1», «Nordeste 2», «Nordeste 3», «Nordeste 4», «Nordeste 5», «Nordeste 6», «Nordeste 7», «Nordeste 8», «Nordeste 9», «Nordeste 10», «Nordeste 11» y «Nordeste 12» (11 de març)
 • Pla Especial Urbanístic del Molí de Pals (2 d’abril)
 • Decret de creació de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (4 d’abril)
 • Projecte per a la instal•lació d’una àrea de circulació per al lleure i l’esport de trial, en sòl no urbanitzable, a la finca de Can Pagès de Sant Esteve de Llémena (11 d’abril)
 • Avantprojecte de llei d’avaluació ambiental (25 de maig)
 • Expedient de revisió dels títols d’aprofitament d’aigua dels quals és titular la Sociedad General de Aguas de Barcelona i que formen part de les instal•lacions que integren la xarxa d’abastament del sistema Ter-Llobregat (28 de maig)
 • Avanç del Pla Especial urbanístic per a les instal•lacions de tractament de residus de Solius. T.M. de Llagostera i Santa Cristina d’Aro. Gironès i Baix Empordà (6 de juny)
 • Avantprojecte de millora i optimitzacio de les infraestructures d'abric del port de l'Estartit (3 de juliol)
 • Pla Especial per a la implantació d’un centre de recollida d’animals a Can Jordi (4 de juliol)
 • Modificació puntual en l’àmbit de la Plaça del Castell de Peratallada (17 de juliol)
 • Pla de mobilitat urbana de Girona (30 de novembre)
 • Pla D’ordenació Urbanística Municipal de Pals (2 de desembre)
 
2012
 • Avanç del Pla especial de protecció del càmping Delfin Verde (PEP 6)
 • Consulta avaluació ambiental: POUM de Vilademuls
 • Projecte d’actuacions per a la conservació i el foment de nous usos del Rec del Molí de Pals, al Baix Ter
 • Pla d’ordenació urbanística municipal d’Hostalric
 • Projecte petita instal·lació eòlica de vistamonells, T.M. Blanes
 • Projecte petita instal·lació eòlica de Visteró, T.M. Santa Cristina d’Aro
 • Projecte petita instal·lació eòlica del Torrent, T.M. Sant Gregori
 • Pla d’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2014-2020.
 • Millora general variant de Torroella de Montgrí. Carretera C-31. PK 348+000 al 355+570 tram: Torroella de Montgrí-Gualta-Verges
 • Projecte de variant elèctrica aèria 110KV SE Juià-SE Castell d’Aro
 • Pla de determinació de les zones de desenvolupament prioritari (ZDP) per a la implantació de parcs eòlics a Catalunya
 • Projecte constructiu de millora del regadiu de Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter, St. Jordi Desvalls (Gironès), Colomers i Jafre (Baix Empordà
 • Planta de tractament i valorització de residus al paratge Els Ramals promogut per Servitransfer SL.
 • Investigació d’hidrocarburs en diferents zones de Catalunya (Osona, La Garrotxa, La Segarra) mitjançant l'ús de la fractura hidràulica (fracking), a l’empresa Montero Energy Corporation, SL
 
2011
 • Informe Ambiental Preliminar de la Modificació Puntual nº22 del POUM de Corçà
 • ACONDICIONAMIENTO DE LAS CARRETERAS N-260 (ANTIGUA C-26) Y N-152. TRAMO DE ENLACE CON LA CARRETERA C-38 RIPOLL-CAMPDEVÀNOL
 • Estudio de Impacto Ambiental de la Asistencia Técnica para el dragado de la playa de Sa Riera; T.M. de Begur
 • CONSULTA AVALUACIÓ AMBIENTAL Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament a l’ETAP de Torrent (Baix Empordà)
 • CONSULTA AVALUACIÓ AMBIENTAL sobre l’Avanç del Pla CENTRE DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA GARROTXA (Garrotxa)
 • Informe de sostenibilitat ambiental de la modificació puntual del pla d'ordenació urbanística municipal de Riudarenes (la Selva)
Recull de Comentaris i Al·legacions
Només fem servir Cookies o Galetes tècniques. Són essencials perquè et puguis moure per la Plataforma i usar les seves funcions. De manera general, aquestes galetes habiliten les diferents funcions de la Plataforma, fan que la navegació més segura o aporten funcionalitats que són prèviament sol·licitades per tu. A l'ésser necessàries per al funcionament de el lloc, aquestes galetes per defecte estaran activades i no es poden denegar.
Utilitzem cookies de tercers per realitzar anàlisis de les visites amb finalitats publicitàries. Pot configurar l'ús de cookies de la manera següent: Acceptar cookies Rebutjar cookies. Més informació a Política de cookies