enrere

Campanya bústies netes

Bústies Netes va ser una campanya impulsada per l’Associació Naturalistes de Girona (ANG), en col·laboració amb l’Ajuntament de Girona, l’Associació d’Empreses Ditribuïdores de Publicitat de Girona (AEDPG), la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).
Campanya bústies netes

Per què reduir la publicitat en paper?
És un fet habitual arribar a casa i trobar-nos la bústia plena de publicitat. Si ens parem a pensar, és fàcil intuir la gran quantitat de paper que s’arriba a utilitzar per generar publicitat i el cost ambiental que això suposa, a més de les molèsties per aquells que no en volen rebre.

La distribució indiscriminada de publicitat comporta una problemàtica ambiental que es caracteritza per els següents punts:

Es tracta d’una producció indiscriminada
Vol dir que es genera un gran volum per poder arribar a la totalitat de la població, sense tenir en compte les necessitats reals d’aquesta. Aquesta manera de funcionar implica un ús excessiu dels recursos naturals, així com un gran increment del rebuig generat.
Per tant proposem adaptar la seva producció a les necessitats reals de la població de manera que el consum de recursos naturals i energètics i la generació de residus també estigui adaptat a aquestes necessitats reals.

La campanya Bústies Netes proposa doncs una solució concreta (per un cas concret, l’excés de producció de publicitat), a una problemàtica global dels països industrialitza: la sobreexplotació dels recursos naturals i la sobregeneració de residus.

Donada l’evidència d’aquesta problemàtica, el VI Programa d’acció de la UE (link al programa en català) ja no pot obviar que és un objectiu prioritari la necessitat de dissociar el creixement econòmic del consum de recursos naturals i la generació de residus.
No obstant per tal de caminar per a la realització d’aquest objectiu cal la transició cap a un model de societat sostenible amb un programa que tenyeixi tota l’acció de govern. Malauradament, tot i els programes d’acció i els objectius que redacten els nostres polítics el concepte de progrés i de creixement econòmic continua lligat al augment de l’explotació dels recursos naturals i la generació de residus.

És un producte d’un sol ús
És a dir, un producte d’usar i llançar.. Aquests productes tenen un cicle de vida curt, cosa que implica que la relació entre el cost ambiental de generar-los (en el cas de la publicitat: explotació forestal, fabricació del paper, impressió, costos de disseny, distribució dels pamflets i gestió del residu) i la seva vida útil és desfavorable per al medi ambient.

És necessari que la producció dels productes d’un sol ús es faci amb mesura i s’avaluï prèviament la seva utilitat, ja que són productes amb un cost ambiental molt elevat.

Normalment no es tenen en compte criteris ecològics en la producció de publicitat
Segons el nostre estudi el paper publicitari rarament reuneix les condicions necessàries perquè es pugui reciclar fàcilment i de manera poc impactant per el medi ambient. S’utilitza sovint un ús excessiu de tints difícils de neutralitzar, el que implica un excés de consum d’aigua i la generació d’aigües residuals contaminades en el procés de reciclatge.

L’excés de producció de paper
Segons informa ASPAPEL (Associació espanyola de fabricants de pasta, paper i cartró) la producció del paper i cartró, i sobretot la producció de cel·lulosa, està creixent en els últims anys a Espanya i Europa. Defineix de manera satisfactòria el sector paperer com un sector en expansió. El 30% dels papers que utilitzem avui a Espanya corresponen a usos que fa 10 anys no existien. Són realment necessaris aquests nous usos? Quines conseqüències mediambientals té aquest creixement en la producció de paper? (Per més informació anar a Impacte ambiental de la distribució de la publicitat en paper).

L’increment de producció de publicitat comercial és un exemple d’aquest creixement. Segons el nostre estudi els últims 10 anys gairebé s’ha doblat la quantitat de publicitat que ens arriba a la bústia. Actualment representa un 11% del total dels residus de paper que arriba als contenidors municipals.

Només fem servir Cookies o Galetes tècniques. Són essencials perquè et puguis moure per la Plataforma i usar les seves funcions. De manera general, aquestes galetes habiliten les diferents funcions de la Plataforma, fan que la navegació més segura o aporten funcionalitats que són prèviament sol·licitades per tu. A l'ésser necessàries per al funcionament de el lloc, aquestes galetes per defecte estaran activades i no es poden denegar.
Utilitzem cookies de tercers per realitzar anàlisis de les visites amb finalitats publicitàries. Pot configurar l'ús de cookies de la manera següent: Acceptar cookies Rebutjar cookies. Més informació a Política de cookies